snaarkapot

PRIVACYVERKLARING

Bespanservice.net  respecteert de privacy van haar in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie heb ik daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder"): Andre Damen wonende te Geertruidenberg .

Artikel 2 - De verwerking van persoonsgegevens

Zowel website als app verzamelen GEEN persoonsgegevens van u. Er worden GEEN cookies geplaatst.

Artikel 3 - Doel van de verwerking

Er worden GEEN persoonsgegevens verzameld en dus ook niet verwerkt.

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Er worden GEEN persoonsgegevens verzameld en dus ook niet verwerkt.

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Er worden GEEN persoonsgegevens verwerkt. Indien u meer wilt weten over uw rechten mb.t. verwerking van persoonsgegevens, dan richt u zich tot de https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Artikel 6 - Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

U krijgt GEEN commerciële aanbiedingen van bespanservice.net

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

Er worden GEEN gegevens verzameld, dus ook niet bewaard.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Andre Damen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 januari 2020 tot nader order.